ART

L'art carolingi va adquirir influències de l'art clàssic de Grècia i Roma, així com de l'art bizantí i islàmic. Les manifestacions artístiques més importants les trobem en:
  • Arquitectura
  • Escultura
  • Miniatures
  • Mosaics
  • Orfebreria

En Arquitectura destaquen sobretot els edificis religiosos (esglésies i monestirs), encara que també hi ha de civils i palaus, que presenten unes característiques comuns:
  • Murs de grandaria regular
  • Arc de mig punt
  • Planta basilical
Un dels edificis més importants és el palau de Carlemany amb la seua capella palatina d'Aquisgrà.

2ESOT1carpalacio.jpg
2ESOT1carcapilla.jpg

Ademés es va establir un model per a construir els monestirs, organitzats al voltant de l'església i el claustre, i totalment autosuficients i amb les estances necessàries per a la vida monacal.

2ESOT1carmonasteri.jpgL'escultura que es conserva és escassa, però les fetes en marfil són molt belles.

2ESOT1carescultura.jpg
Entre les obres més impressionants destaquen les miniatures (dibuixos reduïts que il.lustraven els llibres), els mosaics i l'orfebreria (utilització de metalls preciosos en tot tipus d'objecte)

2ESOT1carorfebreria.jpg2ESOT1carminiatura1.jpgCOMPROVA EL QUE SAPS

1. Quines són les manifestacions artístiques més importants de l'art carolingi?
2. Quines són les característiques de l'arquitectura?
3. Què són les miniatures? i l'orfebreria?