EVOLUCIÓ HISTÒRICA

L'evolució històrica de l'Imperi carolingi abarca des del regnat de Carlemany al 768d.c, fins la divisió de l'Imperi l'any 843d.c.amb el tractat de verdun. És a dir, des del s.VIII al s.IXd.c.

2ESOT1carmapacarlmag.jpg


Podem dividir l'evolució històrica de l'Imperi carolingi en:
  • Formació i consolidació de l'Imperi.
  • Crisis i decadència.

Formació i Consolidació de l'Imperi:

Carlemany (768-814d.c),
fill de Pipí el Breu, va iniciar una política d'expansió territorial amb l'objectiu de restaurar l'antic Imperi romà d'occident, ( de igual manera que ho havia intentat justinià amb l'Imperi bizantí). Es va enfrontar tant als diversos pobles germànics, com als musulmans. L'Imperi es va estendre fins la península ibèrica (sent el límit de l'Imperi l'anomenada Marca Hispànica) i el sud i est d'Europa fins el Danubi, ocupant els territoris de: la Gal.lia, Germània (actual França, Alemanya, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos), Itàlia i Dàcia (actual Romania).
El dia de nadal de l'any 800, el Papa Lleó III, va proclamar a Carlemany emperador del sacre Imperi romà, ja que havia expulsats als llombards d'Itàlia.

Lluís el Piadós (814-840d.c), fill de Carlemany, va heretar un imperi consolidat, però començaren les lluites pel poder i la fi de l'expansió territorial.

Crisis i decadència:
Després de la mort de Lluís el Piadós, els seus fills es van disputar els territoris de l'Imperi, i finalment van arribar a l'acord de dividir-lo, en el tractat de verdún. Carles el Calb va heredar gran part de França.
Lotari va rebre la península itàlica i les terres entre ambdós germans.
Lluís va heredar els territoris germànics.
Aquesta divisió va suposar la desintegració de la unitat de l'Imperi carolingi i la seua fi.

2ESOT1carverdunesquema.jpg
2ESOT1carmapaverdun.jpgCOMPROVA EL QUE SAPS

1. Quina és la duració de l'Imperi carolingi?
2. En quines etapes podem dividir l'evolució històrica?
3. Explica el que saps de l'època d'esplendor de l'Imperi carolingi.
4. Per què es va signar el Tractat de Ver´dun? Quines van ser les conseqüències?