ECONOMIA I SOCIETAT

L'economia de l'imperi carolingi es basava en l'agricultura, és a dir, era la base principal de riquesa i la majoria de població es dedicava a ella. Però la terra era propietat dels nobles, grans senyors i caballers, que van anar augmentar el seu domini perque l'emperador els va cedir més terres, a les que s'afegia el domini de la terra i dels llauradors, denominant aquest tipus de domini el senyoriu territorial. Així els llauradors van quedar sotmesos als senyors, i es van generar unes relacoins de dependència, que seran característiques del feudalisme ( sistema social, econòmic i polític propi de l'edat mitjana, de relacoins entre senyor i vasall).
Així doncs, la societat era desigual, amb una minoria de privilegiats que tenien el poder, i una majoria de camperols sotmesos als nobles i senyors.

En l'Imperi carolingi, no destaquen el comerç o l'artesania. El comerç va decaure degut a l'expansió de l'Islam i l'ocupació dels musulmans, que prengueren el control comercial del Mediterrani.

Per tant l'economia i la societat eren fortament agraries, inclós els monarques van construir les seues residències en zones rurals, i les ciutats van perdre importància, menys la capital de l'Imperi: Aquisgrà.


2ESOT1carsocietat.jpg2ESOT1carecon.jpg


COMPROVA EL QUE SAPS

1. Quina era l'activitat econòmica més important en l'Imperi carolingi?
2. Quin tipus de domini o propietat era la més comú?
2. Per què el comerç i les ciutats van perdre importància?