CULTURA

Carlemany va donar un gran impuls a la cultura creant l'Escola Palatina d'Aquisgrà, des de on es divulgaven tots els coneixements i es difundien els sabers de les arts, les lletres i les ciències. Aquesta escola es va convertir en model per a la resta d'escoles d'Europa. L'esplendor cultural va ser tal, que aquest període es denomina Reinaxement carolingi.

Les materies que s'ensenyaven es dividien en :
  • trívium: gramàtica, retòrica i dialèctica
  • quadrívium: aritmètica, geometra, astronomia i música.

Van ser nombrosos els manuscrits redactats en aquesta època, que recopilaven els coneixements del moment.


2ESOT1carmanuscrito.jpg2ESOT1carescritura.gif


COMPROVA EL QUE SAPS


1. Quina era l'escola és important de l'Imperi carolingi?
2.Quines matèries l'ensenyaven?