EVOLUCIÓ HISTÒRICA

L'Imperi bizantí té més de 1000 anys de vida històrica, des de la seua aparició al 395dc amb la separació de l'Imperi d'orient, fins la seua caiguda al 1453 amb l'invasió del tucs otomans. Anem a vore els fets més importants durant aquests periode, en el qual podem diferenciar cinc grans etapes:

- Aparició de l'Imperi bizantí: A partir de l'Imperi romà d'orient en l'any 395 es forma l'Imperi Bizanti
- Gran expansió amb l'emperador Justinià (527-565d.c): l'emperador justinià intenta recuperar els teritoris de l'antic Imperi romà, afegint al seu poder els territoris d'Italia, nord d'Àfrica i su-est de la península ibèrica.
- Perdua de territoris a partir del s.VII d.c: el territori és amenaçat per bàrbars, perses i reduït pels musulmans, que van arrabassar Egipte, Síria i Palestina.
- Crisi de l'Imperi a partir del s.XI d.c: comença la decadència de l'Imperi per lluites pel poder i per l'atac dels turcs, que s'apoderen dels territoris d'Àsia menor..
- Caiguda de l'Imperi bizantí en el s.XV d.c: els turcs otomans dirigits per Mehmet II prenen Constantinoble l'any 1453.

mapas.jpg


Ara vorem un video sobre l'expansió de l'imperi bizantí:


Ja que a classe hem buscat la biografia de justinià, he afegit un video sobre algunes curiositats de la seua vida:


COMPROVA EL QUE SAPS

1. Quina és la durada històrica de l'Imperi bizantí?
2. Quines etapes podem diferenciar en l'evolució històrica de l'Imperi bizantí?
3. Podries situar en un mapa com variaren els territoris de l'Imperi bizantí durant les diferents etapes?

cliobienve1.jpg