• En aquest enllaç podeu descarregar-vos el dossier per realitzar les proves extraòrdinaries de 1rESO (exàmens de juliol o pendents).
  • En el dossier teniu les possibles preguntes de l’examen. És obligatori entregar-lo fet el dia de la prova escrita.
  • S’avaluarà només l’examen, encara que si el dossier està complet i ben fet es tindrà en compte en la nota final.
  • Per realitzar el dossier pots utilitzar els apunts de classe o d'aquesta web.