Apunts del tema:Esquema del tema:Mapa conceptual del tema:Presentació del tema:Vídeo resum del tema:Vídeo condicions del proletariat: